แนะนำ วิธีการทำใบขับขี่ 2565 แบบละเอียดยิบ สำหรับคนทำใบขับขี่ครั้งแรก

แนะนำ วิธีการทำใบขับขี่ 2565 แบบละเอียดยิบ สำหรับคนทำใบขับขี่ครั้งแรก
แนะนำ วิธีการทำใบขับขี่ 2565 แบบละเอียดยิบ สำหรับคนทำใบขับขี่ครั้งแรก

ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่หลายคนเรียกว่า ใบขับขี่ เป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้รถบนท้องถนน เนื่องจากใบขับขี่ เป็นเอกสารสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกออกให้กับบุคคลนั้น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติสามารถขับขี่รถบนท้องถนนได้ 

ดังนั้นก่อนที่คุณจะนำรถออกมาใช้งานบนท้องถนน คุณควรเตรียมใบขับขี่ให้พร้อม เพราะถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่ คุณจะกลายเป็นผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายแพ่ง และยังเสียสิทธิ์ในการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

สำหรับใครที่ไม่เคยทำใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่รถมาก่อน วันนี้เราก็มีวิธีการทำใบขับขี่ 2565 แบบละเอียดยิบ มาแนะนำทุกคน ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น มาติดตามไปพร้อม ๆ ในบทความนี้เลย

วิธีการทำใบขับขี่ 2565 มีขั้นตอนอย่างไร? และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

ตัวอย่างใบขับขี่ 2565
ตัวอย่างใบขับขี่ 2565

วิธีการทำใบขับขี่ 2565 ก็เปรียบเสมือนการสอบวัดความสามารถในการขับขี่รถของคุณ โดยการทดสอบทำใบขับขี่นี้จะเน้นไปที่ความเข้าใจของกฏจราจร และป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง รวมถึงเพื่อมร่วมทางที่สัญจรบนท้องถนนด้วยเช่นเดียวกัน และนี่คือ ขั้นตอนการทำใบขับขี่

 1. การจองคิวออนไลน์ สำหรับเข้าอบรม และทดสอบทำใบขับขี่
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมขนส่งทางบกจึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE สำหรับการจองคิว เพื่อนัดหมายการเข้ารับการอบรม และทดสอบขอรับใบขับขี่ เมื่อคุณได้ทำการจองคิวในแอป คุณจะได้รับลำดับการเข้ารับอบรม ให้คุณบันทึกหน้าจอที่แสดงลำดับการเข้ารับทดสอบไว้ด้วยการเตรียมเอกสาร เพื่อขอรับใบขับขี่
 2. การเตรียมเอกสาร เพื่อขอรับใบขับขี่

เมื่อคุณจองคิวเข้าอบรม และทดสอบทำใบขับขี่เรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ เอกสารที่จะใช้เป็นหลักฐาน เพื่อขอรับใบขับขี่ ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 1. การเข้ารับการทดสอบสมรรถนะร่างกาย
 • ทดสอบตาบอดสี (เขียว-เหลือง-แดง) เพื่อตรวจสอบสมรรถนะการแยกแยะสีต่าง ๆ
 • ทดสอบสายตาทางลึก เพื่อทดสอบความสามารถการมองเห็นในทางลึกของดวงตาทั้งสองข้าง
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง เพื่อทดสอบความสามารถการมองเห็นในมุมกว้างสุดของสายตาคุณ
 • ทดสอบการตอบสนองของเท้า เพื่อทดสอบปฎิกริยาการตอบสนองของสายตา และความไวของเท้า
 1. การเข้ารับการอบรม
  ผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานกรมขนส่งเท่านั้นซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 5 ชั่วโมง โดยจะแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
 2. การทดสอบภาคทฤษฎี
  หลังจากที่คุณได้เข้ารับการอบรมแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการทำการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีผ่านระบบ E-EXAM จำนวน 50 ข้อ ซึ่งข้อสอบทั้งหมดมาจากเนื้อหาการอบรมที่ครอบคลุมทั้งการใช้รถ และถนน โดยคุณต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 45 ข้อ ถึงจะผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี
 3. การทดสอบภาคปฎิบัติ
  สำหรับการทดสอบภาคปฎิบัตินี้จะเป็นการทดสอบความสามารถในการขับขี่ ดังนี้
 • การขับรถไปหน้าและถอยหลัง
 • การจอดเทียบข้างทางเท้า
 • การถอยจอดเข้าที่จอด
 1. ถ่ายรูปติดใบขับขี่ และชำระเงินค่าธรรมเนียม
  เมื่อคุณผ่านการทดสอบข้างต้นแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการถ่ายรูปติดใบขับขี่ และชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 205 บาท ซึ่งประกอบด้วย
 • ค่าธรรมเนียมขอมีบัตร 5 บาท
 • ค่าทำใบอนุญาต 100 บาท
 • ค่าถ่ายรูป 100 บาท

ความสำคัญของใบขับขี่

ความสำคัญของใบขับขี่
ความสำคัญของใบขับขี่

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่ ถือได้ว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และผ่านการทดสอบจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่มีใบขับขี่ คือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ บนถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ในบางสถานการณ์ใบขับขี่ก็สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวเองแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ เช่น การเปิดบัญชีธนาคารด้วยใบขับขี่ อีกทั้งยังช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัยต่าง ๆ รวมไปจนถึงการใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณารับเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถในการขับขี่รถบนท้องถนน

ใบขับขี่เกี่ยวกับบาคาร่าออนไลน์อย่างไร

เนื่องจากการเล่นเกมส์บาคาร่าอออนไลน์จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะแบงค์ไหนก็ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อทำการเปิดบัญชีเงินฝาก-ถอน และนำบัญชีธนาคารมาสมัครบาคาร่าเพื่อทำการฝากถอนเงินเครดิตเข้าไอดี

วิธีการทำบัตรประชาชนใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

เว็บตรงเปิดรับสมัครบาคาร่าแล้ว รับไอดีเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

สมัครผ่านไลน์

สมัครผ่านไลน์

สมัครบาคาร่า

สมัคร AUTO

ทางเข้าเล่น-ฝากถอนออโต้

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อ LINE

ติดต่อเจ้าหน้าที่